top of page

Historia

Kylvösiemensäätiö on perustettu 1960-luvun alkupuolella Siemenviljelijäin liiton muuttuessa Kylvösiemenliitoksi. Tarkalleen ottaen säätiö on merkitty ensi kerran säätiörekisteriin 14.9.1961. Alkupääomansa säätiö sai pitkälti Kylvösiemenyhdistykselle, Siemenviljelijäinliitolle sekä Kylvösiemenliitolle jääneestä ja kertyneestä varallisuudesta.

Säätiön toiminta koki suuria muutoksia 7.4.1987 Helsingissä järjestetyssä kokouksessa. Kylvösiemenliitto, jonka yhteydessä Kylvösiemensäätiö oli toiminut, päätettiin lakkauttaa ja toimihenkilöt siirtää MTK:n ja Maatalouskeskusten Liiton palvelukseen. 

Kylvösiemensäätiön toimintaperiaatteet tarkentuivat. Näiksi muotoutuivat alueellisten siemenviljelijöiden yhdistysten toiminnan tukeminen, kylvösiemenen viljelyn edistäminen sekä kylvösiemenalan tutkimus, laadun parantaminen ja neuvontatyö. Säätiön pääoma olisi määrä käyttää edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi avustuksina, stipendeinä, apurahoina, matka-apurahoina ja palkintoina.

Kokouksessa päätettiin perustaa säätiölle valtuuskunta, johon kuului vähintään 15 ja enintään 20 jäsentä. Valtuuskunta oli säätiön ylin hallituselin, joka valvoi varojen käyttöä. Valtuuskunta valitsi säätiölle seitsemästä jäsenestä koostuvan hallituksen edustamaan ja hoitamaan säätiön asioita. Keskuudestaan hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämän lisäksi valittiin vielä erillinen asiamies, jonka tehtävänä oli hoitaa säätiön juoksevia asioita ja toimia kokouksissa sihteerinä.

Valtuuskunnasta luovuttiin vuonna 2016, ja nykyään hallitus jatkaa toimintaansa 11 jäsenellä. Jokaisella alueellisella kylvösiemenyhdistyksellä on oikeus nimittää keskuudestaan yksi jäsen, perusteista riippuen.

Vuonna 2004 Kylvösiemensäätiö jatkoi perinteisten Kylväjä-mitalien jakamista Kylvösiemenliiton jalanjäljissä 17 vuoden tauon jälkeen.

Säätiö on jatkanut ja jatkaa edelleen toimintaansa säädekirjansa mukaisesti ja jakaa vuosittain toiminta-avustuksia yhdistyksille, tutkimus- ja kehityshankkeille ja seminaarien järjestämiselle. Lisää säätiön historiasta löytyy siementuotannon järjestötoiminasta kertovasta historiateoksesta - Kylväjän järjestöt. Kirja on Kylvösiemensäätiön kustantamana ja sen on toimittanut Raimo Nordman. Kirja on saatavissa säätiön asiamieheltä.

bottom of page